Fiscale voordelen

Kopers van Utilysys kratten kunnen in aanmerking komen voor fiscale voordelen
via fiscale regelingen van de overheid. Het betreft de regelingen voor willekeurige
afschrijving van milieu-investeringen (VAMIL) en voor Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Het krat is onder nummer F2154 (‘Vouwkisten voor bulktransport van bloembollen’)
opgenomen op de Milieulijst, pagina 37). Informatie kunt u vinden op
http://agentschapnl.nl/sites/default/files/BrochureMilieulijst%202013.pdf

< terug | afdrukken | tekst | Fiscale voordelen